Tuesday, January 21, 2014

Selamat Sejahtera

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi udara

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi kata

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi percaya

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi rasa

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi cela

Untuk yang tidak lagi mahu berkongsi cinta

Selamat Sejahtera

No comments:

Post a Comment